dijous, 28 de juliol de 2011

UN CAVALLER NYERRO A SANT ANDREU DE BANCELLS (2)

Convençuts que els havia traït el cavaller nyerro Vicenç Valls en Serrallonga i els seus havien resolt matar-lo.

Un dia, però, "trobantnos nosaltres en lo bosch prop de Vilanova de Sau nos vingue a trobar en dit bosch prop Vilanova de Sau lo sobredit Bernardi Vilar de Malla ym digue a mi y al Fadri de Sau que lo dit Vicens Valls tenia necessitat de parlarnos".

Bernardí Vilar havia estat enviat pel cavaller nyerro per a dir als bandolers que no havia estat ell qui havia avisat a la justícia de l'amagatall d'en Serrallonga i que molt probablement havia estat el barber de Vic. "Y a les hores nosaltres diguerem a dit Vilar que si dit Valls ere home de be havia de matar a dit Sans barber".

Al cap de dotze dies Barnardí Vilar va tornar a veure la quadrilla prop de Vilanova de Sau, portant-los un pedrenyal i confirmant-los que havien matat el barber traïdor doncs "ja lo barber Sans tenia farina que jal havian mort".

"Y digue dit Vilar aquex pedrenyal lo ha mort a dit Sans barber y digue que lo dit Valls lo havia mort yns conta lo com fou que fou una nit que ere arribat a Vich un cavaller ab molts criats y ells dits Bernardi Vilar y Vicens Valls anaren a la barberia de dit Sans y ab acusa de afeytarse lo feren exir a la botiga y alli li tiraren yl materen"

Pocs dies després va tenir lloc una trobada d'en Serrallonga i Vicenç Valls per a fer les paus, es trobaren vora del convent dels caputxins de Vic:

"Tots plegats nos ne anarem deves Fogaroles y de alli nos ne anarem dret a dits caputxins de Vich que son fora de la ciutat y arribats en dits caputxins dit Valls comensa a fer quexes de mi dientme com aixi jo no volia sa amistat havent ell fet lo que havia fet de matar al barber Sans".