dilluns, 25 de juliol de 2011

SANT ANDREU DE BANCELLS


Uns deu quilòmetres de pista forestal ens porten fins a l'església de Sant Andreu de Bancells, ja en el terme municipal de Vilanova de Sau.

Es tracta d'una església d'origen romànic , com dóna testimoni el seu àbside amb arcuacions llombardes, i ampliacions del segle XVII. Actualment hi ha una casa de turisme rural en l'habitatge annex.

Aquests verals eren plens de masos on vivien valedors i fautors d'en Serrallonga i d'en Jaume Melianta, el Fadrí de Sau.

"Conech molt be a T. Torrents de Sant Andreu de Bancells lo qual es així mateix fautor y valedor nostre ço es meu y dels demes lladres de la quadrilla ... ym recorda que algunes vegades tenint noticia que alguna persequtio exie contra nosaltres nos venia a trobar a bosch yns avisave".

"E mes dich señor que Antoni Vilar de Sant Andreu de Bancells ere molt amich y fautor nostre ys folgave molt quant nosaltres arribavem en sa casa...".

Es dóna el cas, però, que en ocasions els bandolers rebien peticions de fautors per a matar d'altres veïns:

"Y un dia me digue Pere Sala mon mig germa lladre de la quadrilla que el dit Vilar havia pregat an en Jaume Fadri devant dell que matassem a T. Torrents de aquell lloch o parroquia y que ell perque dit Torrents es parent nostre havia molt sentit que dit Vilar lo volgues fer matar".