dimarts, 2 d’agost de 2011

EL FADRÍ DE SAU AL PONT DE MALAFOGASSADeixem Sant Andreu de Bancells i el camí ens descendeix fins al llit del la riera Major de Vilanova. Aquí hi trobem el magnífic pont medieval de Malafogassa. El pont, construït el 1498 en substitució d'un d'anterior, probablement destruït pels terratrèmols, està format per dos arcs desiguals amb el punt central més elevat damunt el llit de la Riera. Els arcs estan fets amb carreus de pedra de l'indret amb el paredat comú.

Un pagès de Sant Sadurní d'Osormort , Antoni Muntallt i Crivalles , explica la seva trobada, en aquest lloc, amb el Fadrí de Sau i els germans d'en Serrallonga:

"Aura quatre anys poch mes o manco que anant jo testimoni ab Montserrat Boxeda pages de Sant Sadorni de Osormort prop del pont de Malafogassa verem a dos homens de la altra part de la riera que anavan fora cami lo hu dels quals se posa la caputxa al cap quant fou prop de nosaltros per no ser conagut y despres al cap de alguns dias anant jo desde ma casa de part della la riera a la vora de una quintana vaig sentir grans crits darrera de mi que un fill meu se posa a cridar dient guardau guardau señor pare y jo girantme viu a quatre homens qui eren Jaume Melianta alias Fadri de Sau, Pere Sala y Joan Sala alias lo Tendra y altre que nol conagui tots armats de padrenyals curts ".

"Y a les ores dit Fadri de Sau digue que volian sopar y axi jo com me viu entre ells los agui de dar per força de mes miserias lo que tenia en casa".