divendres, 19 de març de 2010

LA DECLARACIÓ SUMARIAL D'EN SERRALLONGA


El procés sumarial conté les declaracions i confessions del bandoler narrades en primera persona.

La relació i el detall dels fets que s'hi recullen és tan extensa que alguns historiadors pensen que hi ha part de narracions induïdes pels jutges i relators del procés (els reus es limitarien a assentir , sota la pressió de la tortura, als delictes que els anirien relacionant les autoritats). El que queda clar, no obstant, és que el procés és una indiscutible i privilegiada font d'informació per a conèixer la història del bandoler i dels homes de la seva quadrilla.

El text que podem llegir (utilitzant el català en les confessions dels reus o declaracions dels testimonis i el llatí per les aportacions dels jurats) és indèntic en tots els casos: hi ha una aportació dels jurats en llatí i acte seguit van desfilant les declaracions dels reus, qui van explicant els robatoris comesos i la relació de fautors o col·laboradors que tenien.

Un mateix fet pot estar relatat per diferents protagonistes. Així, per exemple, en el volum tercer podem trobar un mateix succés relatat en les confessions del Fadrí de Sau, de la Joana Macissa i del mateix Joan de Serrallonga.


La narració dels fets és en primera persona , aportant la sensació al lector de ser un testimoni privilegiat de la història.

El volum tercer, mecanografiat i disponible en el servei del fons digitalitzat Almirall, conté la declaració d'en Joan Serrallonga (precedida de la de Joana Macissa) a partir de la seva pàgina 637.

"Et dixit a mi entench quem han capturat y pres per lo que jo ha alguns anys que vaig per lo present principat de Cathalunya robant axi per algunes cases de aquell com per haver robat en molts y diversos camins reals y perpetrades moltes morts..."

Així comença la declaració d'en Joan de Serrallonga, així s'obre la porta al coneixement de la seva vida real, més enllà de la llegenda.