divendres, 12 de juliol de 2019

RETROBAMENTS A NYERLa nostra estada al Conflent havia de ser especial per un retrobament molt esperat amb Claude Marais.

La Nicole i en Claude són “nyerros” de veres (viuen a Nyer) i ell és l’autor del llibret “Chateaux et seigneurs (et brigands) de  Nyer”. Una guia que sintetitza la història del lloc i dels barons, en la qual no podia faltar-hi la referència a les estades d’en Serrallonga. L’autor va il·lustrar-la, entre d’altres amb dibuixos meus, moment en el qual vam iniciar la coneixença.

Retrobar Nyer per tercera vegada i fer-ho ara amb la companyia d’en Claude i la Nicole va ser un veritable luxe.

Això ens va permetre accedir a la capella romànica d’En i admirar les seves pintures murals.

Ens va permetre accedir a l’església de Nyer, que conté la cripta que guarda les despulles dels barons de Banyuls i els Monferrer.

Entrar també a la capella de la Roca, el mateix espai em el que en Serrallonga i la Joana Macissa van passar-hi una nit fa segles ("Pujats dalt -del castell d'Anyer- nos isqueren a la porta dits March Antoni de Banyuls i altre son germa pett i tots junts nos ne entrarem en la cyuna ahont trobarem ja fet un bell foch y ells dits dos cavallers se estigueren conversant ab nosaltres molt gran estona que ere ja mes de mitja nit y en dita cuyna soparem y apres de haver sopat nos digue lo dit March Antoni de Banyuls quens ne anassem en una capella quey ha un tros enlla que li diuen Nostra Señora de la Roca ahont dit March Antoni nos envia que menyar...").

I visitar l’interior del castell renaixentista de Nyer, remodelat  però que també va ser testimoni de la presència del nostre bandoler ("... y apres de havernos fets estar en dita capella nos feu traurer de aquella lo dit March Antoni de Banyuls yns feu acomodar en una pellissa ahont estan les mules la qual pellissa es junt al castell").

No podia haver-hi millor manera de tornar a Nyer. Del Conflent t’emportes moltes coses: paisatges, història... i nosaltres ens n’hem endut la millor hospitalitat i el millor guiatge possibles.