divendres, 2 de desembre de 2016

PERSEGUIDORS DE BRUNYOLA

El sometent de les Sposes fereix el Fadrí de Sau.
El mas Vidal , al veinat d'Ermedans.Com en altres llocs del país, els bandolers havien de conviure, en un mateix espai, amb fautors i amb perseguidors. En el cas de Brunyola això també els passava, doncs el batlle els havia perseguit en diferents ocasions.

“Dit Jaume Mallola y Serda es anaten persecutio de dit Sala y Serrallonga y altres lladres de sa quadrilla en companyia de Pere Sendra de Estanyol (el mateix Cendra de qui parlava en aquesta entrada del bloc), de T. Cuch de Angles y balle de Brunyola y en una ocasió nafra dit Mallola y Serda un lladre de la quadrilla de dit Sala y Serrallonga y per dit respecte dit Sala y Serrallonga y altres de sa quadrilla han procurat de volerlo matar y es ver publich y notori”.
Tampoc hi faltaven per aquells entorns les topades amb el sometent , la força popular que els batlles o comissaris reials alçaven per anar en persecució de les quadrilles de bandolers. El Fadrí de Sau explica com fou ferit en el decurs d’una topada amb el sometent de Sant Martí:

“nos vingue a trobar Hyeronym Planella de Sant Amans hins digue que allà baix era lo sometent de les Esposas y dit Serrallonga nos digue a nosaltres quels anassem a batre com de fet hi anàrem restant dit Serrallonga ab dit Planella y escopetejarem a dit sometent hils ferem recullir en dit bosch de les Esposes si be los de dit sometent se tornaren quem feriren a mi him travessaren per les espatlles quem travessa a mi T. Ferrer de las Esposas”.

En el mateix espai, doncs, convivien perseguidors i col·laboradors d’en Serrallonga. El mateix rector de Sant Martí , gran fautor, havia arribat a avisar el bandoler de l’alçament del sometent, com explica la Joana Macissa:

“no tant solament lo dit rector nos recullia en sa casa y rectoria encara nos portave en diverses ocasions que menyar y que beurer al bosch y també en algunes ocasions quant nos portave al bosch previsions nos avisave que la persequotio exie contra nosaltres de tal manera que per sos avisos nos posàvem en cobro ym recorda que algunes vegades haguérem patit si no haguéssim tinguts avisos y que menyar per lo dit rector y dit Serrallonga deya que dit rector ere dels que eren amichs de confiança”.
El mateix havia fet el fill Vidal d’Ermedans, qui segons les declaracions del Fadrí de Sau: “ dit Vidal menor diverses vegades nos es vingut a bosch a avisar que la persecutio exie contra nosaltres”.

En definitiva, que a Brunyola hi trobem fautors i perseguidors alhora, masos on eren acollits i altres on que eren obligats a donar-los menjar, com testimonia el Fadrí de Sau:

“nosaltres nos feyem donar a menyar en les cases de aquella parrochia que ja ni havia quens ne donaven de bona gana y altres quens ne donaven per força”.