divendres, 4 de novembre de 2016

FAUTORS DE BRUNYOLA (1): EL RECTOR DE SANT MARTÍ I LA VÍDUA ESQUERRANA DE LES SPOSES

En Serrallonga i la Joana mengen botifarres a la rectoria de Sant Martí.
La rectoria de Sant Martí Sapresa.
Detall de la porta de la rectoria, amb una inscripció que identifica 
un dels rectors que va tenir l'edifici en el segle XIX.
El conjunt de la rectoria i l'església de Sant Martí Sapresa.


Al veïnat de Sant Martí Sapresa, l’antigament anomenat veïnat de les Sposes o Esposes, la quadrilla d’en Serrallonga hi comptava amb diferents fautors i col·laboradors, entre ells el mateix rector de la parròquia, com explica la Joana Macissa en les seves declaracions:

“Conech molt be al rector de Sant Marti de les Sposes ques un home vell que no se com  es diu lo qual es molt gran amich fautor y valedor de dit Serrallonga y en sa rectoria som estats dit Serrallonga y jo moltes vegades que es estat desde les festes de Nadal prop passades ensa ym recorda que per Sant Thomas hi comensarem de anar que a les hores mata lo tossino y menyarem botifarres fresques y dit rector en veurer que ere Serrallonga obria la porta de la rectoria y nosaltres dos entràvem dintre y allí dit rector nos donave a menyar y a beurer ab gran abundantia y de molta amistat de tal manera que veya jo que dit rector ere gran amich de dit Serrallonga”.

A Sant Martí de les Sposes també  eren acollits en un mas on hi vivia una tal “vídua Esquerrana”.  La Joana Macissa  declara que per Tots Sants de l’any 1632 anaren a sopar al mas i que la “viuda Squerrana de les Sposes ens dona peix pa y vi y apres nos ompli les carabassees de vi que lo Serrallonga y jo portavem”. 

La vídua Esquerrana residia en una masia indeterminada de Sant Martí Sapresa amb tres o quatre vídues més. En particular demanà a en Serrallonga “seguransa a dit Serrallonga per Pons Squerra son cunyat”.

Segons la Joana Macissa en una altra ocasió a vídua Esquerrana envià a Jaume Banchs (“arrendador de la casa y heretat de dita viuda Squerrana”) a trobar en Serrallonga  al bosc:

“...tambe dita viuda Squerrana en altra occasio envia a dit Serrallonga dos parells de miges de estam la un parell encarnades y laltra parell blaves y unes sabates y non volgué diners dient que le hi donave”.

Jaume Banchs deuria ser el masover resident al mas Esquerrà (propietari de la vídua) , situat en el terme de Brunyola. També era germà del masover de Can Palomeres de Castanyet, un mas on en Serrallonga i la Joana trobaven també acollida.