dimecres, 14 de setembre de 2011

MENJANT EN ELS BOSCOS DE SANT AMANÇ


La part del procés sumarial a Jaume Melianta, el Fadrí de Sau, és la que més dades ens aporta sobre l'estada sovintejada dels bandolers a Can Camps de Sant Amanç. Trobem fins a cinc fulls del procés on el Fadrí de Sau explica aquestes estades:

"En llur casa y dins de aquella havem nosaltres menjat y begut moltissimes vegades perque en arribar a la porta picant en ella y en anomenarnos en lo punt obrien les portes hins feyen aparellar de menjar pera tots ab abundantia y si ere ocassio que ells encara no aguessen sopat menjaven tots dos (el pare i fill Salvi Camps) en nostre companyia".

"En ocassio del mal temps nos ne entravem en una cabanya o pallissa que esta apagada ab la casa de dit Camps y alli nos estavem un dis dos dies y tres dies si convenia y dits pare y fill camps nos treyan a manejar hins lo portaven en dita pallissa".

"Y en altres ocassions no convenintlos a ells que nosaltres arribassem en llurs cases nos entretenien en lo bosch que es prop de llur casa y alli nos venien a trobar dits pare y fill Camps hins portaven provisio de pa y vi"

"Portant nosaltres algunes vegades alguns trossos de molto ovella o tossino y cohentho a bosch los dits pare y fill Camps menjaven ab nosaltres y en lo mateix bosch ho cohiem hiu menjavem en sa companyia y algunes vegades restantnos alguna cuxa o trossos de carn quant dits pare y fill Camps sen anaven sen portaven en llur casa los trossos de carn que restaven y asso es estat moltes vegades".