dijous, 15 de setembre de 2011

ELS CAMPS PARTICIPEN EN EL REPARTIMENT DEL BOTÍ


La proximitat de Sant Amanç amb els camins rals de Vic a Girona i el d'Olot a Santa Coloma, explica la raó per la qual els bandolers van estar tantes vegades en companyia dels Camps o de Jeroni Planella. El Fadrí de Sau continua el seu relat:

"En una ocasio que nosaltres lo Serrallonga y jo y altres de la quadrilla robarem en lo cami real de Gerona als traginers y altres passatgers despres de haver fet dit robo perço que lo cami de tornarnosne a montanyaen passar prop les cases de dits Camps nos aturarem y ferem pausa en lo dit bosch y alli vingueren a trobarnos dits Salvi Camps y Salvi Camps son fill".
Les trobades de la quadrilla amb els Camps devien estar a l'ordre del dia:

"Perço que cada vegada que ells sabien que se havia robat en lo cami real de Gerona ja pensant que nosaltres fariem cap en dit bosch a causa que es alli lo pas nos venien a trobar en ell".

I també participaren una vegada en la col·lecta del robatori:

"En aquexa occasió havent nosaltres robades moltes marxandises telas tafatanets y altres coses y venintnos a trobar dits pare y fill Camps en dit bosch lo Serrallonga jo y altres los donarem molts taffatanets ab pessas de diversos colors tiretas de seda pessas de veta de filadis y altres coses robades dientlos quen fesen part a la muller y filles y axi sen ho portaren despres que agueren menjat y begut ab nosaltres que quan vingueren jans portaren pa y vi y alguns ous cuyts".