dimarts, 6 de juny de 2017

ELS GORNERS AL BALL D'EN SERRALLONGALa presència real  dels Gorners en la història de la quadrilla de les Guilleries va quedar també reflectida en el text del popular “Ball d’en Serrallonga”.

Trobem el personatge del “petit Gornés” en diferents  versions del ball i amb diferents noms: en la versió el barri de Gràcia que va documentar Joan Amades hi apareix “el petit Gurnés”; en la versió d’Alcover el “Petit Jornés” i en la de Pardines el “Petit Cornés”.

La versió de Tona, recollida i estudiada per Joan Armangué en l’article “La versió de Tona del ball d’en Serrallonga”, publicat en el volum XX d’Estudis Romànics (1987-1991), ens permet identificar clarament el personatge amb el seu mas de procedència quan diu que és natural de Plantadís.

Es tracta d’una clara referència als tres germans del Gorners de la Cellera, al veïnat de Plantadís.

Una curiositat de la versió és que també hi apareix el Sobirà de Santa Creu, el gran casal de les Guilleries , relativament proper i visible des del cim de Puigdefrou, la muntanya on es troba ubicada la masia del Gorners.