divendres, 23 d’agost de 2013

EL MANUSCRIT DE LA CÚRIA D'OSOR PER LA BREGA A COLL DE NAFRE

 

Navegant per la xarxa vaig localitzar una cosa curiosa: el desembre de 2012 una casa de subhastes de Barcelona va adjudicar i vendre un lot compost per un manuscrit del segle XVII, de quinze pàgines ,sobre un procés on hi consta el bandoler Serrallonga. 

Mirant les imatges que s'adjuntaven en la publicitat del loc he vist que es tractava del procés endegat contra un dels lloctinents d'en Serrallonga, en Cristòfol Madriguera, instruït per la cúria d'Osor.

D'aquest procés, resultant d'una brega que van tenir els homes d'en Serrallonga amb el batlle d'Osor a Coll de Nafre, en vaig parlar en  aquesta entrada del bloc. 

L'historiador Ramon Planes i Albets va tenir accés a l'original l'any 1989 i ens diu que "és un document original format per quinze folis sense numeració, redactat pel notari reial Francesc Albert, escrivà de la cúria d'Osor. El document consta de deu parts diferenciades. Una d'inicial, intitulada "visorium" (corresponent a la diligència d'inspecció ocular o "visura" feta pel jutge) , seguida de nou deposicions (declaracions de testimonis). La visura fou efectuada el 29 de gener del 1630 pel jutge ordinari d'Osor, Jeroni Fàbrega, acompanyat per l'escrivà Francesc Albert, a la casa d'Antic Veguer, treballador d'Osor. El jutge comprovà que Antic Veguer tenia tres perforacions al braç esquerre produïdes per bales o "pilotes" d'una arma de foc. Aquestes ferides les havia rebut Antic Veguer en l'al·ludida brega del dia 24 de gener del 1629 contra la quadrilla d'en Serrallonga a Coll de Nafre".

Ramon Planes afegeix que "l'any 1989 vaig poder consultar, obtenir-ne còpia i transcriure aquest document gràcies a la gentilesa del seu propietari, senyor J.I.Sandoval. M'explicà que havia estat trobat "arxivat" en un exemplar del llibre de Juan Mañé i Joaquim Mola, Historia del bandolerismo y de la Camorra en la Italia meridional, con las biografias de los guerrilleros catalanes Borges y Tristany, Barcelona 1864".

El document original va acabar posat a la venda i, com he dit, el desembre de de 2012 va ser adquirit per un import de 2.800 euros. Desconec qui guarda avui en dia aquest valuós document sobre el bandolerisme català i l'episodi històric viscut a Osor.

Tot plegat em porta a una reflexió.

Primer de tot estic segur que el nou propietari sabrà guardar i preservar el document.

Seria desitjable, però, que aquests valuosos documents estiguéssin sempre a l'abast dels historiadors i el públic en general, doncs són part vital de la història del nostre país.

Com a mínim, com va passar en aquest cas, que un historiador hagi pogut tenir accés al document, transcriure'l i fer-lo públic mitjançant un article o una copia dipositada en un arxiu accessible.

El pitjor dels casos és quan algú guarda amb zel un document d'aquest tipus i no el fa accessible. Pot passar que amb els anys el document s'acabi perdent, per deixadesa o perquè nous propietaris no li donin valor.

En algunes fires on vaig se m'ha apropat gent indicant-me que guarden algun material relacionat amb en Serrallonga. Desconec el seu valor històric, però els convido a fer-ne una còpia per a cedir-la a un arxiu local. Alguna resposta pot ser descoratjadora, doncs el meu interlocutor mostra poca predisposició a fer aquest gest de salvaguarda. Aleshores penso que pot donar-se el cas que d'aquí uns anys els hereus a on vagi a parar el material no li donin valor i l'acabin llençant. Si això passa es perd un tros de la nostra història. 

La història pot acabar tenint un final no tant feliç  i satisfactori com  el que us acabo d'explicar sobre el manuscrit de la brega d'Osor.