dilluns, 12 de gener de 2009

Itinerari d'en Serrallonga : Ca l'Agustí


El tercer i definitiu mas de l'itinerari del bandoler és Ca l'Agustí al veïnat de Castanyet, al terme municipal de Santa Coloma de Farners.


Entre els fautors i col·laboradors del bandoler hi trobem gent de diferents masos a les Guilleries i uns d'aquests eren la vídua propietària del mas i els seus fills.


L'itinerari vital d'en Serrallonga per les Guilleries acaba aquí, doncs fou en la vigília de Tots Sants de l'any 1633 quan fou capturat a Ca l'Agustí i conduït llavors a Barcelona, per a ser torturat i ajusticiat.


Cal observar que l'hereu de Ca l'Agustí, com d'altres pagesos de la contrada, tot sovint formava part de la quadrilla d'en Serrallonga. La pressió exercida per la justícia aconseguí que aquest delatés el bandoler i facilités la seva captura el dia 31 d'octubre de 1633.


Antoni Sala, el fill clergue d'en Serrallonga, va escriure en el seu "Llibre de notes": "A la vigilia de Tots Sants del any 1633, en Santa Coloma de Farnès fonch pres a trahisio per Pere Pau Maymir, y per an Jufré, y an Manyá, y lo hareu Agustí, tots quatre de Santa Coloma de Farnés. Lo predit fonch la vigilia y dejuny de Tots Santa a 31 d'octubre de 1633, y morí ab un suplici en Barcelona a 8 de janer del any de 1634".