divendres, 20 de febrer de 2009

EDICIONS D'EN SERRALLONGA A LA XARXA


La fama popular aconseguida per en Serrallonga el van fer protagonista de diferents edicions. El mateix any 1640 Antonio Coella, Francisco de Royas i Luis Vélez van escriure la comèdia "El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona", que fou l'origen de l'anomenada segona vida del bandoler: la del noble, romàntic i justicier que s'aboca a la vida bandolera per un greuge i que robava als rics per donar-ho als pobres.

Víctor Balaguer va desenvolupar aquesta visió amb el drama "Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de las Guillerías" (1858), convertit en novel·la el 1859 i reeditada repetidament fins el 1871 (cinc edicions). També va editar una segoan part "La bandera de la muerte" (1859).
Joan Cortada va iniciar la desmitifació del bandoler amb la publicació el 1868 del "Proceso instituido contra Juan Sala y Serrallonga. Lladre de pas". La mateixa línia van seguir Joan Reglà i Joan Fuster amb "Serrallonga. Vide i mite del famós bandoler" (1961).

Joan Mon i Pascual, nascut a Santa Coloma de Farners, va publicar el 1972 "La vida y la muerte del bandolero Serrallonga. Revisión de su proceso judicial". Un llibre a cavall entre les dues visions del bandoler.

A la xarxa es poden llegir algunes d'aquestes edicions. En concret al servei www.books.google.cat podreu llegir l'obra de teatre de Víctor Balaguer i la novel·la "La bandera de la muerte" i, sobretot, la revisió del procés que va editar Joan Cortada.

Enllaços: Proceso instituido contra Juan Sala y Serrallonga. De Joan Cortada