dimarts, 4 d’abril de 2017

SERRALLONGA I JOANA MACISSA AL COMINAL

La ruta circular del santuari del Coll fins al mas Serrallonga ens permet passar pel costat de les ruïnes de la masia del Busquets (o Bosquet).

L'heretat del mas Serrallonga es composava de quatre  masos, a banda del principal on residia, hi havien les masoveries de Busquets, la Querosa i el Cominal. De totes elles la Querosa és l'única que avui queda dempeus per a ser habitada.

En el procés sumarial hi trobem una referència a aquesta darrera masoveria. Situada relativament a prop de la de Busquets, en una cota més baixa  de la falta de muntanya.

En les declaracions de la Joana Macissa , la darrera amant del bandoler, s'hi descriu les estades que amb en Joan de Serrallonga feren aquesta darrera masia, la més pròxima al mas Serrallonga.

La Joana Macissa relata en el procés sumarial que "nos he anarem tot de bell dia en casa dita lo Cominal de Caros y la viuda ama de casa devant  tots los de casa y dins della nos dona a menyar de molt bona gana quens dona pa ous y formatge y alli estiguerem fins que fou molt vespre que ja ere casi mitja nit y ja en altra ocasio erem estats nosaltres en casa dita viuda Cominal ahont menyarem unes cuxes de carn que asso ere un diumenge  de mati abans de die y en nostra companyia menyaren la viuda Cominal ama de casa y Joan Cominal son fill que es lo hereu que non te altre y moltes altres vegades dit Serrallonga y jo som estats en casa dita viuda Cominal en al qual aixi ella com dit Joan son fill nos donaven a menyar y a beurer de molt bona gana y eren amichs de qui Serrallonga confiave".

La proximitat del Cominal amb el mas Serrallonga, on hi residien la Margarida i els fills del bandoler, i l'aparentment sovintejada estada del bandoler i la seva amant podrien indicar que en la seva darrera etapa de pròfug de la justícia  buscava refugi en terres que li eren conegudes, les de les abruptes muntanyes de Querós.

Qui sap si també ho feia per continuar veient els seus , però això ja seria aventurar-nos a fer suposicions sobre l'àmbit més humà del nostre bandoler.

En Lluís Balasch disposa d'una entrada sobre les ruïnes del Cominal en el bloc que ha dedicat a inventariar les masies de les Guilleries, al qual podeu accedir en aquest enllaç.