dimarts, 21 de juliol de 2020

L'EMBOSCADA DE LA SANGLAS DE QUERÓS



                                          El mas La Sanglàs de Querós a mitjans segle XX
                                                   (Foto: Arxiu Comarcal d'Osona)

A Gabriel Gorners el trobem , el desembre de 1628, en la trampa que tendiren a la quadrilla al mas Sanglas de Querós. En aquella ocasió va resultar ferit pels trets de la gent del batlle d’Osor:

“Teniam en nostron poder al fill den Boada de Salitja per composarlo y estant com estave lo dit Serrallonga malalt de un encordis que tenia jo lo acompanyi en al casa dita los Sanglas de Caros per madicinarse y purgarse allí...”.

Aquell dia Benet Quintana, batlle d’Osor i comissari reial, va preparar una emboscada de les Sanglas i els bandolers van sortir en estampida, generant-se un fort intercanvi de trets del qual en sortiren nafrats Gabriel Gornès i Pere Sala, germanastre d’en Serrallonga.

Fugint tots cal a les muntanyes de Querós dalt la serra de Sant Andreu de Bancells es trobaren amb Antic Gornès i Joan Caminades. Ambdós venien d’acompanyar a Vic al cavaller nyerro Vicenç Valls i al barber Sans. Aquest darrer (els barbers , els metges en aquella època) era qui havia delatat els bandolers, dient a les autoritats que en Serrallonga estava a la Sanglas. Pocs dies després Vicenç Valls, després d’haver-lo descobert, el va fer matar.

Cap comentari: