dijous, 30 de juliol de 2020

ALTRES EPISODIS DELICTIUS DELS GORNERSEn una ocasió Antic Gornès venia de Sant Pere de Torelló amb altres bandolers i els aturà un tal Roig de l’Esquirol, qui en saber qui eren els acompanyà un tram del camí:

“hins ne anarem dret al Squirol y passarem tots junts per lo mig del lloch aportant lo Antich Gornes un basto de rey curtet en les mans com ha comissari hins acompanya lo dit Roig mitja llegua mes enllà del Squirol dient que bastave que fossem nyerros”.

Aquest episodi demostra l’altivesa i seguretat que trobaven els bandolers en les terres dels senyors nyerros.

Antic Gornès participa també en al crema de la casa d’en Maneja de Sau, promoguda l’any 1626 per Jaume Melianta, el Fadrí de Sau, per un conflicte de diners amb el pare d’aquest.

I finalment, també trobem Antic Gornès en l’assassinat de Miquel Sui de Susqueda:

 “la festa de Sant Joan de Juny del any 1628 estant nosaltres menjant cireres a uns cirerers a les Palanques de Susqueda verem venir deves nosaltres Miquel Suy de Susqueda y per lo que lo Jaume Ganyada se quexave que li havia trahit son germà Andreu Ganyada lo prenguérem y  lo lligarem y sel ne aportaren al coll de Nafre y a lli lo amtaren a pedrenyalades”.

Sabem de la mort d’Antic Gornès, el petit Gornès, a mans del batlle Benet Quintana. Desconeixem quina va ser la dissort dels altres germans, d’en Gabriel i  en Jeroni.

El mas  Gorners de Plantadís va continuar dempeus, tot i que desconeixem si va ser castigar per les autoritats, i avui en dia reneix per a poder continuar sent  testimoni físic que ens recorda el pas dels bandolers per aquestes terres.

Bandolers com el petit Gornès, qui declamava a crits i al mig de la plaça  la seva valentia en el ball d’en Serrallonga :

“Dixeume Petit Gornés
Natural de Plantadís
Que en materia de robar
Jo sol ne valc per cinch ó sis”

Cap comentari: