dimecres, 13 d’octubre de 2010

BANDOLERS DE SANT HILARI


Bucejant en el procés sumarial d'en Serrallonga hi trobem dos bandolers de la seva quadrilla que eren naturals de Sant Hilari Sacalm: Segimon Torres i Josep Rovira.

Tots dos van participar , amb en Serrallonga i altres homes de la quadrilla, en el famós assalt al Mas Seguer de Jafre del mes de febrer de l'any 1623.


Segimon Torres havia nascut a Arbúcies, però vivia al Mas Torres de Cerdans, en el terme de Sant Hilari.
Josep Rovira era sastre de Sant Hilari i compaginava l'ofici amb el bandolerisme. Aquest darrer va tenir una mort violenta que ens explica la violència d'aquells temps, doncs va ser assassinat per un altre bandoler de la quadrilla, en Segimon Brull.

Fou el moliner d'Arbúcies, un tal Fogueres, qui va demanar a Brull que matés en Rovira
: "lo dit Segimon Brull me digue alguns dies abans que haviem de matar al dit Joseph Rovira per respecte y orde de Fogueres del moli de Arbussies que loy havia molt pregat fes dita mort dientme que dit Fogueres li havia dit quel feya matar per respecte que dit Joseph Rovira havia mort algun parent de dit Fogueres".

Anaren a buscar en Rovira i quen foren el el cami ral, en un lloc que es diu lo Pi Mort, sentiren dos trets de pedrenyal i veieren venir corrent, camí amunt, en Rovira corrent. En veure que l'atrapaven el fugitiu va entrar en una casa propera d'Arbúcies que es deia Mas Pujol.

"Perque los de la casa li tancaren lo cap de la escala restant ell dit Rovira baix y posantse un una estable dit Segimon Brull puja dalt y per algun forat del sostre de dalt en fora viu li tira un tir de pedrenyal del qual aqui mateix mori".

Per assegurar-se que era mort Segimon Ferrer, Pere Ferrer i Antoni Torres, els altres tres perseguidors, li tiraren un tret cadascú.

"Un dia dit Segimon Brull y jo nos ne anarem en casa dit Fogueres del moli y alli vingue dit Fogueres li feu moltes festes y de despres ensa dit Segimon Brull de dit Fogueres ne te gran valedor y te en sa casa pastera uberta de ordinari".