dilluns, 29 de desembre de 2008

Castanyet


Durant el període de màxima activitat Serrallonga va trobar protecció en diferents llocs i per part de diferents estaments i personatges.

Nobles nyerros, pagesia benestant, alguns batlles i autoritats... i també en l'estament eclesiàstic.

És així com en les seves fugides a la Catalunya Nord trobava refugi en monestir o com alguns abads li preparaven cartes per a nobles o mitjans de transport. Des del monestir de Banyoles al de Sant Pere de Roda, des del de Sant Joan de les Abadesses al d'Elna.

I dins les Guilleries també diferents rectors , com el de Castanyet, a Santa Coloma de Farners:

"La primera vegada que men aní a França, que fou per causa de la gran persecució que sufriam, diguí al Rector de Castanyet, que , ja que'm feya tant del amich, me fes lo favor de veure si trovaria a Girona algun Senyor qu'em recomanás a Monsieur del Viver a França, ahont vo´lía anármen; y dit Rector me digué que me'n proporcionaría alguna, com aixís ho feu en efecte".