dijous, 27 de novembre de 2008

ELS CAMINS DEL BANDOLER A LA CATALUNYA NORD

Quan la persecució s'intensificava en Serrallonga optava per fugir a la Catalunya Nord. Així ho va fer en diferents ocasions, l'any 1626 almenys tres vegades.
Tot estava preparat per a refugiar-se a l'altra banda dels Pirineus,("... ahont passava llargues temporades ab els senyors dels castells de Viver y d'Anyer") en terres de nobles que el protegien i ajudat per eclesiàstics i altres catalans.
Seguir aquesta ruta ens permet descobrir els llocs per on va passar el bandoler en les seves fugides, però també l'abast dels seus fautors o protectors.
En el sumari del seu procès judicial ell mateix ens explica el recorregut d'un dels seus viatges l'any 1626:
1 - Banyoles : "...anàrem a trobar ab dit Abat de Banyoles per demanarli alguna recomanació per poderme embarcar ..."
2- Sant Pere de Roda : "... me feu una carta per dos monjos del convent de S. Pere de Roda, a fi de que m'acompanyasen a Cadaqués y'm fessen embarcar ...
3- Leucata : " ... y quatre hòmens me conduhiren en dita barca fins a Leucata ..."
4- Elna : " ... un troç enllà saltí a terre y me'n aní sol y dissimuladament fins a Elna."
5- Viver (le Vivier) : " ...y arrivant al Viver entreguí al Senyor la dita carta y m'estiguí allí uns dos mesos ..."
6- Anyer (Nyer) : " ... qui'm doná una carta per Tomás de Banyuls, fill del Sr. de Anyer. Y quan passava pel poble de Vilafranca del Conflent trobí quatre hòmens armats de pedrenyals, quins robaren dos pedrenyals de tres palms que jo portava..."
7- El retorn a Catalunya el feia en ocasions per Sant Joan de les Abadesses. Consta que el 1629 hi passà i va fugir del sometent que el perseguia.